Julianalaan 28

Leeuwarden

€ 324.500 kosten koper
Bakkerswei 17

Damwald

€ 289.000 kosten koper
Nijlansdyk 135

Leeuwarden

€ 195.000 kosten koper
Daslook 57

Leeuwarden

€ 235.000 kosten koper
De Geasten 18

Jistrum

€ 315.000 kosten koper
Willem Sprengerstraat 75

Leeuwarden

€ 219.500 kosten koper
Waling Dijkstrastraat 7

Buitenpost

€ 269.000 kosten koper
Molenpad 30

Leeuwarden

€ 275.000 kosten koper
Sierksmastraat 37

Leeuwarden

€ 290.000 kosten kope
Jelleslan 4

Goutum

€ 329.500 kosten koper
Franjumbuorsterpaed 30

Marsum

€ 325.000 kosten koper
De Jokse 578

Leeuwarden

€ 219.500 kosten koper
Noordenveld 15

Roden

€ 495.000 kosten koper
Osingasingel 15

Dronryp

€ 465.000 kosten koper
Van Helomastate 1

Leeuwarden

€ 449.000 kosten koper
Sjaerdemaslot 11

Leeuwarden

€ 275.000 kosten
Swanneblomstrjitte 18

Stiens

€ 595.000 kosten koper
Mezenstraat 8

Leeuwarden

€ 247.500 ko
Guozzemar 12

Leeuwarden

€ 619.000 kosten koper
Goslingastate 5

Leeuwarden

€ 295.000 kosten koper
Reidlanswei 4

Hurdegaryp

€ 425.000 kosten koper
De Pôlle 17

Goutum

€ 365.000 kosten koper
Zoutsloot 20

Harlingen

€ 350.000 kosten koper
Heechhiem 1

Goutum

€ 375.000 kosten koper