Privacy

Laatst bewerkt op 24 mrt. 2020

Privacyverklaring De Vos Makelaardij
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe De Vos Makelaardij en Vastgoedpro omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens worden door De Vos Makelaardij vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u De Vos Makelaardij inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en een e-mailadres, de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde foto’s en video’s van de woning de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw Vastgoedpro-makelaar verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is De Vos Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
De Vos Makelaardij
Kvk 679176690
Molenstraat 56 A
8913 BC Leeuwarden
info@devosmakelaardij.nl
Tel. 06-23561534

U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u De Vos Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum overige informatie die u aan uw Vastgoedpro-makelaar verstrekt.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van De Vos Makelaardij:
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een Vastgoedpro-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopof huurprijs en de transactiedatum de reden van koop of huur uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs overige informatie die u aan De Vos Makelaardij verstrekt.

Waar gebruiken Vastgoedpro-makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

De Vos Makelaardij gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw Vastgoedpro-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw
makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van De Vos Makelaardij
De Vastgoedpro-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen.

Beveiliging en bewaartermijn
De Vos Makelaardij en Vastgoedpro zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien Vastgoedpro geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.